Produktinformation

Moniflex är tillverkat av naturliga cellulosapolymerer och är uppbyggt av veckade och korsvis sammanfogade cellulosafolier. Moniflexen har lång livslängd (uppåt 30 år) och mycket god isoleringsförmåga även under extremt fuktiga förhållanden. Produkterna tillverkas i Gustafs, Dalarna.

Moniflex isolerar även mot värme och sol, vilket gör att du spar dina kostnader genom att inte behöva kyla ner lokalen. Materialet har också en insynsskyddande effekt.

Utan Moniflex – kalldrag och värmeförluster genom taklanterniner eller andra större glasytor har en direkt påverkan på energiförbrukningen.
Med Moniflex – ökad komfort genom en jämn isolering och inget kalldrag skapar ett bra inomhusklimat och ger ett lägre U-värde vilket sänker energikostnaderna.

Genom att installera Moniflex förbättras fastighetens U-värden avsevärt och du sparar energi.

Läs mer om U-värden och gör en energikalkyl här »

Ljusgenomsläpp

Produkterna finns i tre varianter:

Moniflex tilläggsisolering

Isoleringen är flexibel och kan enkelt måttanpassas. Är lätt att installera och skära till på egen hand. Moniflex tilläggsisolering är miljövänlig och uppfyller REACH*. Kräver inga speciella kunskaper eller verktyg. U-värdet kan förbättras med upp till 4,4 W/m2 C°**.

*REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) Förordningen innebär att alla kemikalier som överstiger 1 ton i vikt och som antingen produceras inom EU eller importeras måste testas i avseende på hälso- samt miljöaspekter.
**Beräknat på att du har enkelglas idag (u-värde 5.8) och monterar 33 mm Monliflex. (U-värde 1,4).

Montera själv på 10 minuter »

Moniflex, klar U-värde (W/m2C° ) Ljustransmission (ca. %)
Moniflex 10 mm 2.8 77
Moniflex 20 mm 1.9 63
Moniflex 30 mm 1.4 50
Moniflex, opal U-värde (W/m2C° ) Ljustransmission (ca. %)
Moniflex 10 mm 2.8 43
Moniflex 20 mm 1.9 35
Moniflex 30 mm 1.4 28

Moniflexpanel

Moniflexpanelen är för inomhusbruk och monteras på befintliga glasrutor i ett ramverk som anpassas efter varje fastighets enskilda behov. Du behöver alltså inte ersätta nuvarande glas. De fungerar på englasfönster som tilläggsisolering från insidan och tar bort solstrålning.

Moniflexpanelen ger ett behagligare inomhusklimat både till den privata bostaden och i den större industrifastigheten.
Du kan själv enkelt skruva fast panelen i fönsterkarmarna. Eller kontakta oss så kommer våra montörer ut och installerar åt dig.

Kontakta oss så diskuterar vi din fastighets behov»

Moniflex, klar U-värde (W/m2C° ) Ljustransmission (ca. %)
Moniflex 10 mm 2.8 77
Moniflex 20 mm 1.9 63
Moniflex 30 mm 1.4 50
Moniflex, opal U-värde (W/m2C° ) Ljustransmission (ca. %)
Moniflex 10 mm 2.8 43
Moniflex 20 mm 1.9 35
Moniflex 30 mm 1.4 28

Moniflexkassetter

Kassetterna består av Moniflexisolering som är monterat i en ram. Det är en helhetslösning som oftast ersätter hela glas- och fönsterpartier i tak, fönsterband på sidan av en fastighet men även i fasaden.

Kassetterna används där man ställer höga krav på isolering och vid tuffa väderförhållanden.

Flexibel installation med hjälp av våra montörer»

Moniflex, klar U-värde (W/m2C° ) Ljustransmission (ca. %)
Moniflexkassett 30 mm 1.5 70
Moniflexkassett 40 mm 1.2 57
Moniflexkassett 50 mm 0.97 45
Moniflex, opal U-värde (W/m2C° )
Moniflexkassett 30 mm 1.5
Moniflexkassett 40 mm 1.2
Moniflexkassett 50 mm 0.97